[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  Povezave
Povezave
Svetovni splet
 
Inštitucije
 
>> 
Univerza v Ljubljani

http://www.uni-lj.si ]
  
 
>> 
Fakulteta za elektrotehniko
(Univerza v Ljubljani)

http://www.fe.uni-lj.si ]
  
 
>> 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

http://www.mvzt.gov.si ]
  
 
>> 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.gov.si ]
  
 
>> 
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

http://www.tia.si ]
  
 
Združenja
 
>> 
Mednarodno društvo za medicinsko in biološko tehniko

http://www.ifmbe.org ]
  
 
>> 
Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije

http://www.dmbts.si ]
  
 
>> 
Mednarodno društvo za razpoznavanje vzorcev

http://www.iapr.org ]
  
 
>> 
Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev

http://sdrv.fe.uni-lj.si ]
  
 
Partnerji pri raziskavah
 
>> 
Image Sciences Institute
(Nizozemska)

http://www.isi.uu.nl ]
  
 
>> 
CSIRO E-Health Research Centre
(Avstralija)

http://e-hrc.net/biomedical_imaging/ ]
  
 
>> 
Medical Image Processing Laboratory
(Univerza Vanderbilt, ZDA)

http://www.vuse.vanderbilt.edu/~mip-web/ ]
  
 
>> 
Computational Radiology Laboratory
(Univerza Harvard, ZDA)

http://www.crl.med.harvard.edu ]
  
 
Partnerji v industriji
 
>> 
Sensum, sistemi z računalniškim vidom

http://www.sensum.eu ]
  
 
>> 
Krka

http://www.krka.si ]
  
 
>> 
Lek, član skupine Sandoz

http://www.lek.si ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Inštitucije ]
 
  Združenja ]
 
  Partnerji pri raziskavah ]
 
  Partnerji v industriji ]