LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Povezave - Svetovni splet 
 

Inštitucije
1. Univerza v Ljubljani [ http://www.uni-lj.si ]
2. Fakulteta za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani) [ http://www.fe.uni-lj.si ]
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo [ http://www.mvzt.gov.si ]
4. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije [ http://www.arrs.gov.si ]
5. Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije [ http://www.tia.si ]

Združenja
1. Mednarodno društvo za medicinsko in biološko tehniko [ http://www.ifmbe.org ]
2. Društvo za medicinsko in biološko tehniko Slovenije [ http://www.dmbts.si ]
3. Mednarodno društvo za razpoznavanje vzorcev [ http://www.iapr.org ]
4. Slovensko društvo za razpoznavanje vzorcev [ http://sdrv.fe.uni-lj.si ]

Partnerji pri raziskavah
1. Image Sciences Institute (Nizozemska) [ http://www.isi.uu.nl ]
2. CSIRO E-Health Research Centre (Avstralija) [ http://e-hrc.net/biomedical_imaging/ ]
3. Medical Image Processing Laboratory (Univerza Vanderbilt, ZDA) [ http://www.vuse.vanderbilt.edu/~mip-web/ ]
4. Computational Radiology Laboratory (Univerza Harvard, ZDA) [ http://www.crl.med.harvard.edu ]

Partnerji v industriji
1. Sensum, sistemi z računalniškim vidom [ http://www.sensum.eu ]
2. Krka [ http://www.krka.si ]
3. Lek, član skupine Sandoz [ http://www.lek.si ]

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 25.3.2023   |   Ura: 2:36