[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  Člani
Člani laboratorija
Stalni, pridruženi ter bivši člani
 
Člani
 
>> prof. dr. Franjo Pernuš, univ. dipl. inž. el. Redni profesor, predstojnik laboratorija        
 
  prof. dr. Boštjan Likar, univ. dipl. inž. el. Redni profesor        
 
  prof. dr. Tomaž Vrtovec, univ. dipl. inž. el. Redni profesor        
 
  izr. prof. dr. Miran Bürmen, univ. dipl. inž. el. Izredni profesor        
 
  doc. dr. Žiga Špiclin, univ. dipl. inž. el. Asistent, raziskovalec        
 
  doc. dr. Dejan Tomaževič, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  as. dr. Peter Naglič, mag. fiz. Assistent, raziskovalec        
 
  dr. Primož Markelj, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  
Yevhen Zelinskyi  Mladi raziskovalec        
 
  
Lara Dular, mag. fin. mat. Mlada raziskovalka        
 
  
Žiga Bizjak, mag. inž. el. Mladi raziskovalec        
 
 
  
 
Pridruženi člani
 
>> prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med. Zunanji sodelavec
 
  dr. Rok Bernard, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  dr. Marko Bukovec, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  as. dr. Robert Korez, univ. dipl. mat. Zunanji sodelavec
 
  dr. Dejan Knez, mag. inž. stroj. Zunanji sodelavec
 
  as. dr. Tim Jerman, univ. dipl. fiz. Zunanji sodelavec
 
  dr. Žiga Lesjak, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  dr. Hennadii Madan  Zunanji sodelavec
 
  dr. Matjaž Kosec, univ. dipl. fiz. Zunanji sodelavec
 
  dr. Andraž Mehle, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  
Gregor Podrekar, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  
Domen Močnik, mag. mat. Mladi raziskovalec
 
 
  
 
Bivši člani
 
>> dr. Matic Ivančič, univ. dipl. meteorol. 
 
  dr. Blaž Cugmas, univ. dipl. inž. el., dr. vet. med. 
 
  dr. Jurij Jemec, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Alfiia Galimzianova, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Bulat Ibragimov, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Uroš Mitrović, univ. dipl. inž. el. 
 
  as. dr. Jaka Katrašnik, univ. dipl. inž. el. 
 
  as. dr. Peter Usenik, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Maksimilijan Bregar, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Miha Možina, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Darko Štern, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Uroš Vovk, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Darko Škerl, univ. dipl. inž. el. 
 
  mag. Dejan Stojaković, univ. dipl. inž. el. 
 
  
Mario Medved, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Sanja Fidler, univ. dipl. mat. 
 
  mag. Jože Derganc, univ. dipl. inž. el. 
 
 
  
 
 
Vsebina
 
>> Člani ]
 
  Pridruženi člani ]
 
  Bivši člani ]