[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  Člani
Člani laboratorija
Stalni, pridruženi ter bivši člani
 
Člani
 
>> prof. dr. Franjo Pernuš, univ. dipl. inž. el. Redni profesor, predstojnik laboratorija        
 
  prof. dr. Boštjan Likar, univ. dipl. inž. el. Redni profesor        
 
  prof. dr. Tomaž Vrtovec, univ. dipl. inž. el. Redni profesor        
 
  izr. prof. dr. Miran Bürmen, univ. dipl. inž. el. Izredni profesor        
 
  doc. dr. Žiga Špiclin, univ. dipl. inž. el. Asistent, raziskovalec        
 
  doc. dr. Dejan Tomaževič, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  as. dr. Robert Korez, univ. dipl. mat. Raziskovalec        
 
  as. dr. Tim Jerman, univ. dipl. fiz. Raziskovalec        
 
  as. dr. Peter Naglič, mag. fiz. Assistent, raziskovalec        
 
  as. dr. Peter Usenik, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  as. dr. Jaka Katrašnik, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  dr. Primož Markelj, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  dr. Miha Možina, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  dr. Maksimilijan Bregar, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec        
 
  dr. Hennadii Madan  Raziskovalec        
 
  
Domen Močnik, mag. mat. Mladi raziskovalec        
 
  
Yevhen Zelinskyi  Mladi raziskovalec        
 
  
Lara Dular, mag. fin. mat. Mlada raziskovalka        
 
 
  
 
Pridruženi člani
 
>> izr. prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med. Zunanji sodelavec
 
  dr. Rok Bernard, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  dr. Marko Bukovec, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  dr. Dejan Knez, mag. inž. stroj. Zunanji sodelavec
 
  dr. Žiga Lesjak, univ. dipl. inž. el. Zunanji sodelavec
 
  dr. Matjaž Kosec, univ. dipl. fiz. Zunanji sodelavec
 
  
Gregor Podrekar, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec
 
  
Andraž Mehle, univ. dipl. inž. el. Raziskovalec
 
 
  
 
Bivši člani
 
>> dr. Matic Ivančič, univ. dipl. meteorol. 
 
  dr. Blaž Cugmas, univ. dipl. inž. el., dr. vet. med. 
 
  dr. Jurij Jemec, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Alfiia Galimzianova, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Bulat Ibragimov, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Uroš Mitrović, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Darko Štern, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Uroš Vovk, univ. dipl. inž. el. 
 
  dr. Darko Škerl, univ. dipl. inž. el. 
 
  mag. Dejan Stojaković, univ. dipl. inž. el. 
 
  mag. Jože Derganc, univ. dipl. inž. el. 
 
  
Mario Medved, univ. dipl. mat. 
 
  dr. Sanja Fidler, univ. dipl. mat. 
 
 
  
 
 
Vsebina
 
>> Člani ]
 
  Pridruženi člani ]
 
  Bivši člani ]