LABORATORIJ ZA SLIKOVNE TEHNOLOGIJE
Boštjan Likar - Redni profesor 
 

Kontakt
Naziv: prof. dr. Boštjan Likar, univ. dipl. inž. el.
Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 4768 782
E-pošta: bostjan.likarfe.uni-lj.si
 

Študijski predmeti
Predavatelj: Medicinska informatika in diagnostika
Statistična procesna kontrola
Slikovne tehnologije
Slikovna informatika
Zasnova in razvoj izdelkov
Biomedicinske slikovne tehnologije

Življenjepis
Boštjan Likar se je rodil leta 1971. Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je diplomiral leta 1995, magistriral leta 1998 ter doktoriral leta 2000. Istega leta je doktoriral tudi na Medicinski fakulteti v Utrechtu na Nizozemskem. Leta 1996 je bil izvoljen v naziv asistent, leta 1999 v naziv višji predavatelj, leta 2001 v naziv docent, leta 2006 v naziv izredni profesor in leta 2011 v naziv redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Boštjan Likar je avtor treh univerzitetnih učbenikov z recenzijo ter mentor osmim mladim raziskovalcem. Njegovo raziskovalno delo v Laboratoriju za slikovne tehnologije obsega vizualno kontrolo kakovosti, sisteme s strojnim in računalniškim vidom ter obdelavo in analizo biomedicinskih in hiperspektralnih slik. Boštjan Likar je avtor več kot 80 SCI člankov z več kot 700 čistih citatov, urednik dveh mednarodnih konferenčnih zbornikov, organizator dveh mednarodnih konferenc, vabljeni urednik posebne številke SCI revije Medical Image Analysis, pridruženi urednik SCI revije Image Analysis and Stereology, recenzent več kot desetih SCI revij, član programskih odborov več kot 15 mednarodnih konferenc, odgovorni nosilec osmih raziskovalnih projektov, razvijalec več kot 20 visokotehnoloških izdelkov z računalniškim vidom ter soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o.

 
Vir: http://lit.fe.uni-lj.si   |   Datum: 17.10.2019   |   Ura: 10:10