[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ Members ]  >>  Gregor Podrekar
Gregor Podrekar
Researcher
 
Contact
 
>> Title: Gregor Podrekar, B.Sc.
  Address: Sensum, Computer Vision Systems, Tehnoloski Park 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
  Phone: +386 1 6203 350
  E-mail: gregor.podrekarsensum.eu
 
  
 
Selected publications
 
>> Gregor Podrekar, Blaz Bratanic, Bostjan Likar, Franjo Pernus and Dejan Tomazevic. Automated visual inspection of pharmaceutical tablets in heavily cluttered dynamic environments. Proceedings of the 14th IASP International Conference on Machine Vision Applications - IAPR MVA 2015, 206-209, 2015. [  PDF ]
  Gregor Podrekar. Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven. Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011. [  PDF ]