[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Boštjan Likar
Boštjan Likar
Redni profesor
 
Kontakt
 
>> Naziv: prof. dr. Boštjan Likar, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 782
  E-pošta: bostjan.likarfe.uni-lj.si
 
  
 
Študijski predmeti
 
>> Predavatelj: Medicinska informatika in diagnostika
  Statistična procesna kontrola
  Slikovne tehnologije
  Slikovna informatika
  Zasnova in razvoj izdelkov
  Biomedicinske slikovne tehnologije
 
 
  
 
Življenjepis
 
>> Boštjan Likar se je rodil leta 1971. Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je diplomiral leta 1995, magistriral leta 1998 ter doktoriral leta 2000. Istega leta je doktoriral tudi na Medicinski fakulteti v Utrechtu na Nizozemskem. Leta 1996 je bil izvoljen v naziv asistent, leta 1999 v naziv višji predavatelj, leta 2001 v naziv docent, leta 2006 v naziv izredni profesor in leta 2011 v naziv redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Boštjan Likar je avtor treh univerzitetnih učbenikov z recenzijo ter mentor osmim mladim raziskovalcem. Njegovo raziskovalno delo v Laboratoriju za slikovne tehnologije obsega vizualno kontrolo kakovosti, sisteme s strojnim in računalniškim vidom ter obdelavo in analizo biomedicinskih in hiperspektralnih slik. Boštjan Likar je avtor več kot 80 SCI člankov z več kot 700 čistih citatov, urednik dveh mednarodnih konferenčnih zbornikov, organizator dveh mednarodnih konferenc, vabljeni urednik posebne številke SCI revije Medical Image Analysis, pridruženi urednik SCI revije Image Analysis and Stereology, recenzent več kot desetih SCI revij, član programskih odborov več kot 15 mednarodnih konferenc, odgovorni nosilec osmih raziskovalnih projektov, razvijalec več kot 20 visokotehnoloških izdelkov z računalniškim vidom ter soustanovitelj visokotehnološkega podjetja Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o.
  
 
Nekatere objave
 
>> Uroš Mitrović, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. 3D–2D registration in endovascular image-guided surgery: evaluation of state-of-the-art methods on cerebral angiograms. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 13(2):193-202, 2018. [  PDF ]
  Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Aleš Koren, Matej Lukin, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A novel public MR image dataset of multiple sclerosis patients with lesion segmentations based on multi-rater consensus. Neuroinformatics, 16(1):51-63, 2018. [  PDF ]
  Matic Ivančič, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Efficient estimation of subdiffusive optical parameters in real time from spatially resolved reflectance by artificial neural networks. Optics Letters, 43(12):2901-2904, 2018.
  Andraž Mehle, Domen Kitak, Gregor Podrekar, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. In-line agglomeration degree estimation in fluidized bed pellet coating processes using visual imaging. International Journal of Pharmaceutics, 546(1-2):78-85, 2018. [  PDF ]
  Gregor Podrekar, Domen Kitak, Andraž Mehle, Zoran Lavrič, Boštjan Likar, Dejan Tomaževič in Rok Dreu. In-Line film coating thickness estimation of minitablets in a fluid-bed coating equipment. AAPS PharmSciTech, 19(8):3440-3453, 2018. [  PDF ]
  Domen Močnik, Bulat Ibragimov, Lei Xing, Primož Strojan, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Segmentation of parotid glands from registered CT and MR images. Physica Medica, 52:33-41, 2018. [  PDF ]
  Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Variability analysis of manual and computer-assisted preoperative thoracic pedicle screw placement planning. Spine, 43(21):1487-1495, 2018. [  PDF ]
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. 2D sub-pixel point spread function measurement using a virtual point-like source. International Journal of Computer Vision, 121(3):391-402, 2017. [  PDF ]
  Hennadii Madan, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A framework for automatic creation of gold-standard rigid 3D-2D registration datasets. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 12(2):263-275, 2017. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Adopting higher-order similarity relations for improved estimation of optical properties from subdiffusive reflectance . Optics Letters, 42(7):1357-1360, 2017. [  PDF ]