[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Tomaž Vrtovec
Tomaž Vrtovec
Redni profesor
 
Kontakt
 
>> Naziv: prof. dr. Tomaž Vrtovec, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 783
  E-pošta: tomaz.vrtovecfe.uni-lj.si
 
  
 
Študijski predmeti
 
>> Predavatelj: Biomedicinska informatika
 
 
>> Asistent: Medicinska informatika in diagnostika
  Analiza sistemov
  Slikovna informatika
  Biomedicinska informatika
 
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2011 Doktor medicinskih znanosti, Medicinska fakulteta, Univerza v Utrechtu, Nizozemska.
  2007 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2002 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1997 Gimnazijski maturant, Šolski center Nova Gorica.
  
 
Dejavnosti
 
>> 2014 Izredni profesor, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2010 Gostujoči raziskovalec, Image Sciences Institute, University Medical Centre Utrecht, Nizozemska.
  2009 Docent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2007 Asistent, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2006 Gostujoči raziskovalec, Coomonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO, Autonomous Systems Laboratory, BioMedIA Lab, Sydney, NSW, Avstralija.
  2003 - 2007 Mladi raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2002 Raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nagrade
 
>> 2003 Priznanje za odličen končni učni uspeh, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1998 - 2002 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Gradivo
 
>> 2007 Doktorska disertacija  [ PDF ]
  
 
Nekatere objave
 
>> Maksym Kholiavchenko, Ilyas Sirazitdinov, Konstantin Kubrak, Rushania Badrutdinova, Ramil Kuleev, Yuxian Yuan, Tomaž Vrtovec in Bulat Ibragimov. Contour-aware multi-label chest X-ray organ segmentation. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2020. [  PDF ]
  Dejan Knez, Imad S. Nahle, Tomaž Vrtovec, Stefan Parent in Samuel Kadoury. Computer-assisted pedicle screw trajectory planning using CT-inferred bone density: a demonstration against surgical outcomes. Medical Physics, 46(8):3543-3554, 2019. [  PDF ]
  Rob C. Brink, Ludvig Vavruch, Tom P. C. Schlösser, Kasim Abul‑Kasim, Acke Ohlin, Hans Tropp, René M. Castelein in Tomaž Vrtovec. Three‑dimensional pelvic incidence is much higher in (thoraco)lumbar scoliosis than in controls. European Spine Journal, 28(3):544-550, 2019. [  PDF ]
  Alan Petrônio Pinheiro, Júlio Cézar Coelho, Antônio C. Paschoarelli Veiga in Tomaž Vrtovec. A computerized method for evaluating scoliotic deformities using elliptical pattern recognition in X-ray spine images. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 161:85-92, 2018. [  PDF ]
  Tomaž Vrtovec. Image Analysis & Stereology: 2017 research highlights. Image Analysis & Stereology, 37(1):1001-1007, 2018. [  PDF ]
  Uroš Petković, Robert Korez, Stefan Parent, Samuel Kadoury in Tomaž Vrtovec. Polavtomatsko merjenje 3D Cobbovega kota na trikotniški mreži modela hrbtenice. Elektrotehniški vestnik, 85(1-2):1-6, 2018. [  PDF ]
  Robert Korez, Michael Putzier in Tomaž Vrtovec. Računalniško podprto merjenje parametrov sagitalne usmeritve medenice iz rentgenskih slik. Zdravniški vestnik, 87(11-12):519-529, 2018. [  PDF ]
  Domen Močnik, Bulat Ibragimov, Lei Xing, Primož Strojan, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Segmentation of parotid glands from registered CT and MR images. Physica Medica, 52:33-41, 2018. [  PDF ]
  Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Variability analysis of manual and computer-assisted preoperative thoracic pedicle screw placement planning. Spine, 43(21):1487-1495, 2018. [  PDF ]
  Guoyan Zheng, Chengwen Chu, Daniel L. Belavy, Bulat Ibragimov, Robert Korez, Tomaž Vrtovec, Hugo Hutt, Richard Everson, Judith Meakin, Isabel Lopez Andrade, Ben Glocker, Hao Chen, Qi Dou, Pheng-Ann Heng, Chunliang Wang, Daniel Forsberg, Aleš Neubert, Jurgen Fripp, Martin Urschler, Darko Štern, Maria Wimmer, Alexey A. Novikov, Hui Cheng, Gabriele Armbrecht, Dieter Felsenberg in Shuo Li. Evaluation and comparison of 3D intervertebral disc localization and segmentation methods for 3D T2 MR data: a grand challenge. Medical Image Analysis, 35:327-344, 2017. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Študijski predmeti ]
  Izobrazba ]
  Dejavnosti ]
  Nagrade ]
  Gradivo ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]