[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Miran Bürmen
Miran Bürmen
Izredni profesor
 
Kontakt
 
>> Naziv: izr. prof. dr. Miran Bürmen, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 784
  E-pošta: miran.burmenfe.uni-lj.si
 
  
 
Študijski predmeti
 
>> Asistent: Statistična procesna kontrola
  Biomedicinske slikovne tehnologije
 
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2009 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Unievrza v Ljubljani.
  2004 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1999 Gimnazijski maturant, Gimnazija Murska Sobota.
  
 
Nagrade
 
>> 2000 - 2003 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Matic Ivančič, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Efficient estimation of subdiffusive optical parameters in real time from spatially resolved reflectance by artificial neural networks. Optics Letters, 43(12):2901-2904, 2018.
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. 2D sub-pixel point spread function measurement using a virtual point-like source. International Journal of Computer Vision, 121(3):391-402, 2017. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Adopting higher-order similarity relations for improved estimation of optical properties from subdiffusive reflectance . Optics Letters, 42(7):1357-1360, 2017. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Lookup table-based sampling of the phase function for Monte Carlo simulations of light propagation in turbid media. Biomedical Optics Express, 8(3):1895-1910, 2017. [  PDF ]
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Three-dimensional point spread function measurements of imaging spectrometers. Journal of Optics, 19(9):095002, 2017. [  PDF ]
  Matic Ivančič, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Virtually increased acceptance angle for efficient estimation of spatially resolved reflectance in the subdiffusive regime: a Monte Carlo study. Biomedical Optics Express, 8(11):4872-4886, 2017. [  PDF ]
  Miran Bürmen. Vpliv zmanjšanja simulacijskega volumna na napako in hitrost izračunov reflektance z metodo Monte Carlo. Elektrotehniški vestnik, 84(1-2):61-65, 2017. [  PDF ]
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen . Deconvolution-based restoration of SWIR pushbroom imaging spectrometer images. Optics Express, 24(21):24704-24718, 2016. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Estimation of optical properties by spatially resolved reflectance spectroscopy in the subdiffusive regime. Journal of Biomedical Optics, 21(9):095003, 2016. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Tanja Plavec, Maksimilijan Bregar, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Detection of canine skin and subcutaneous tumors by visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Journal of Biomedical Optics, 20(3):037003, 2015. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Študijski predmeti ]
  Izobrazba ]
  Nagrade ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]