[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Miran Bürmen
Miran Bürmen
Izredni profesor
 
Kontakt
 
>> Naziv: izr. prof. dr. Miran Bürmen, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 784
  E-pošta: miran.burmenfe.uni-lj.si
 
  
 
Študijski predmeti
 
>> Asistent: Statistična procesna kontrola
  Biomedicinske slikovne tehnologije
 
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2009 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Unievrza v Ljubljani.
  2004 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1999 Gimnazijski maturant, Gimnazija Murska Sobota.
  
 
Nagrade
 
>> 2000 - 2003 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. 2D sub-pixel point spread function measurement using a virtual point-like source. International Journal of Computer Vision, 121(3):391-402, 2017. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Adopting higher-order similarity relations for improved estimation of optical properties from subdiffusive reflectance . Optics Letters, 42(7):1357-1360, 2017. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Lookup table-based sampling of the phase function for Monte Carlo simulations of light propagation in turbid media. Biomedical Optics Express, 8(3):1895-1910, 2017. [  PDF ]
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Three-dimensional point spread function measurements of imaging spectrometers. Journal of Optics, 19(9):095002, 2017. [  PDF ]
  Matic Ivančič, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Virtually increased acceptance angle for efficient estimation of spatially resolved reflectance in the subdiffusive regime: a Monte Carlo study. Biomedical Optics Express, 8(11):4872-4886, 2017. [  PDF ]
  Miran Bürmen. Vpliv zmanjšanja simulacijskega volumna na napako in hitrost izračunov reflektance z metodo Monte Carlo. Elektrotehniški vestnik, 84(1-2):61-65, 2017. [  PDF ]
  Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen . Deconvolution-based restoration of SWIR pushbroom imaging spectrometer images. Optics Express, 24(21):24704-24718, 2016. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Estimation of optical properties by spatially resolved reflectance spectroscopy in the subdiffusive regime. Journal of Biomedical Optics, 21(9):095003, 2016. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Tanja Plavec, Maksimilijan Bregar, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Detection of canine skin and subcutaneous tumors by visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Journal of Biomedical Optics, 20(3):037003, 2015. [  PDF ]
  Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Limitations of the commonly used simplified laterally uniform optical fiber probe-tissue interface in Monte Carlo simulations of diffuse reflectance. Biomedical Optics Express, 6(10):3973-3988, 2015. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Študijski predmeti ]
  Izobrazba ]
  Nagrade ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]