[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Žiga Špiclin
Žiga Špiclin
Asistent, raziskovalec
 
Kontakt
 
>> Naziv: doc. dr. Žiga Špiclin, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 784
  E-pošta: ziga.spiclinfe.uni-lj.si
 
  
 
Študijski predmeti
 
>> Asistent: Zasnova in razvoj izdelkov
  Robotski vid
 
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2011 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2006 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Dejavnosti
 
>> 2011 - danes Raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2006 - 2011 Mladi raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2008 Gostujoči raziskovalec, Computational Radiology Laboratory (CRL), Oddelek za radiologijo na Children's Hospital Boston, MA, ZDA.
  
 
Nagrade
 
>> 2002 - 2005 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2006 Krkina nagrada za raziskovalno nalogo, Krka d.d., Novo Mesto.
  
 
Druge dejavnosti
 
>> Športno streljanje (zračna puška).
  Fotografija.
  Joga.
  
 
Nekatere objave
 
>> Uroš Mitrović, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. 3D–2D registration in endovascular image-guided surgery: evaluation of state-of-the-art methods on cerebral angiograms. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 13(2):193-202, 2018. [  PDF ]
  Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Aleš Koren, Matej Lukin, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A novel public MR image dataset of multiple sclerosis patients with lesion segmentations based on multi-rater consensus. Neuroinformatics, 16(1):51-63, 2018. [  PDF ]
  Hennadii Madan, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Reference-free error estimation for multiple measurement methods. Statistical Methods in Medical Research, 2018. [  PDF ]
  Hennadii Madan, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A framework for automatic creation of gold-standard rigid 3D-2D registration datasets. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 12(2):263-275, 2017. [  PDF ]
  Žiga Lesjak, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Določitev optimalnih značilnic za zaznavo sprememb bele možganovine. Elektrotehniški vestnik, 84(3):85-92, 2017. [  PDF ]
  Alfiia Galimzianova, Žiga Lesjak, Daniel L. Rubin, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin . Locally adaptive magnetic resonance intensity models for unsupervised segmentation of multiple sclerosis lesions. Journal of Medical Imaging, 5(1):011007, 2017. [  PDF ]
  Timur Aksoy, Žiga Špiclin, Franjo Pernuš in Gözde Ünal. Monoplane 3D–2D registration of cerebral angiograms based on multi-objective stratified optimization. Physics in Medicine and Biology, 62(24):9377-9394, 2017. [  PDF ]
  Tim Jerman, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. Blob enhancement and visualization for improved intracranial aneurysm detection. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 22(6):1705-1717, 2016. [  PDF ]
  Tim Jerman, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. Enhancement of vascular structures in 3D and 2D angiographic images. IEEE Transactions on Medical Imaging, 35(9):2107-2118, 2016. [  PDF ]
  Alfiia Galimzianova, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. Stratified mixture modeling for segmentation of white-matter lesions in brain MR images. NeuroImage, 124(Part A):1031-1043, 2016. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Študijski predmeti ]
  Izobrazba ]
  Dejavnosti ]
  Nagrade ]
  Druge dejavnosti ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]