[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Dejan Tomaževič
Dejan Tomaževič
Raziskovalec
 
Kontakt
 
>> Naziv: doc. dr. Dejan Tomaževič, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana / Sensum, sistemi z računalniškim vidom, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 6203 350
  E-pošta: dejan.tomazevicfe.uni-lj.si
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2008 Doktorat, Medicinska fakulteta, Univerza v Utrechtu, Nizozemska.
  2005 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Unievrza v Ljubljani.
  2003 Magister elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1999 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Dejavnosti
 
>> 2000 - 2004 Mladi raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1998 Gostujoči študent, Univerza Johns Hopkins, Baltimore, MD, ZDA.
  
 
Nagrade
 
>> 1999 3. nagrada v tekmovanju študentskih prispevkov, IEEE Regija 8, Slovenska sekcija, ERK 1999, Portorož.
  1995 - 1999 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Domen Rački, Dejan Tomaževič in Danijel Skočaj. Enovita konvolucijska nevronska mreža za detekcijo anomalij na teksturiranih površinah. Elektrotehniški vestnik, 85(5):279-285, 2018. [  PDF ]
  Andraž Mehle, Domen Kitak, Gregor Podrekar, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. In-line agglomeration degree estimation in fluidized bed pellet coating processes using visual imaging. International Journal of Pharmaceutics, 546(1-2):78-85, 2018. [  PDF ]
  Gregor Podrekar, Domen Kitak, Andraž Mehle, Zoran Lavrič, Boštjan Likar, Dejan Tomaževič in Rok Dreu. In-Line film coating thickness estimation of minitablets in a fluid-bed coating equipment. AAPS PharmSciTech, 19(8):3440-3453, 2018. [  PDF ]
  Andraž Mehle, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. In-line recognition of agglomerated pharmaceutical pellets with density-based clustering and convolutional neural network. IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications, 9:7, 2017. [  PDF ]
  Andraž Mehle, Marko Bukovec, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. Print registration for automated visual inspection of transparent pharmaceutical capsules. Machine Vision and Applications, 27(7):1087-1102, 2016. [  PDF ]
  Blaž Bratanič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. Real-time pose estimation of rigid objects in heavily cluttered environments. Computer Vision and Image Understanding, 141:38-51, 2015. [  PDF ]
  Blaž Bratanič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. Real-time rotation estimation using histograms of oriented gradients . PLOS ONE, 9(3):e92137, 2014. [  PDF ]
  Miha Možina, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Automated visual inspection of imprint quality of pharmaceutical tablets. Machine Vision and Applications, 24(1):66-73, 2013. [  PDF ]
  Matjaž Kosec, Miran Bürmen, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Characterization of a spectrograph based hyperspectral imaging system. Optics Express, 21(10):12085-12099, 2013. [  PDF ]
  Primož Markelj, Dejan Tomaževič, Boštjan Likar in Franjo Pernuš. A review of 3D/2D registration methods for image-guided interventions. Medical Image Analysis, 16(3):642-661, 2012. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Izobrazba ]
  Dejavnosti ]
  Nagrade ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]