[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Aleš Fidler
Aleš Fidler
Zunanji sodelavec
 
Kontakt
 
>> Naziv: prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 5224 383
  E-pošta: ales.fidlermf.uni-lj.si
 
  
 
Življenjepis
 
>> Aleš Fidler je bil rojen leta 1973 v Celju. Po zaključeni osnovni šoli v Vojniku in Srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju se je leta 1992 vpisal na študij stomatologije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času dodiplomskega študija je leta 1999 prejel fakultetno Prešernovo nagrado za raziskovalno nalogo z naslovom Vpliv razvijalca na natančnost ocene prizadetosti čeljustne kosti z metodo digitalne subtrakcijske radiografije. Študij stomatologije je zaključil leta 2000 in začel opravljati pripravništvo. Istega leta je bil izvoljen za asistenta za področje Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa in se zaposlil kot asistent na Katedri za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa. Leta 2002 je zagovarjal magistrsko delo z naslovom Vpliv kompresije rentgenskih slik na natančnost meritev sprememb mineraliziranosti alveolarne kosti. Specializacijo iz zobnih bolezni in endodontije je končal leta 2006. Leta 2007 je zagovarjal doktorat z naslovom Izgubna kompresija slik v stomatološki slikovni diagnostiki. Leta 2008 je bil izvoljen za docenta področje Zobne bolezni in normalna morfologija zobnega organa. Trenutno je zaposlen kot učitelj na Medicinski fakulteti in kot zobozdravnik specialist na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Njegova bibliografija zajema več kot 50 enot in vključuje dva univerzitetna učbenika ter 8 člankov v SCI revijah.
  
 
Nekatere objave
 
>> Peter Usenik, Miran Bürmen, Aleš Fidler, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Near-infrared hyperspectral imaging of water evaporation dynamics for early detection of incipient caries. Journal of Dentistry, 42(10):1242-1247, 2014. [  PDF ]
  Peter Usenik, Miran Bürmen, Aleš Fidler, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Automated classification and visualization of healthy and diseased hard dental tissues by near-infrared hyperspectral imaging. Applied Spectroscopy, 66(9):1067-1074, 2012. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Uroš Skalerič in Boštjan Likar. The effect of image content on detail preservation and file size reduction in lossy compression. Dentomaxillofacial Radiology, 36(7):387-392, 2007. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Boštjan Likar in Uroš Skalerič. Lossy JPEG compression: easy to compress, hard to compare. Dentomaxillofacial Radiology, 35(2):67-73, 2006. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Uroš Skalerič in Boštjan Likar. The impact of image information on compressibility and degradation in medical image compression. Medical Physics, 33(8):2832-2838, 2006. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Uroš Skalerič. Comparative evaluation of JPEG and JPEG2000 compression in quantitative digital subtraction radiography. Dentomaxillofacial Radiology, 31(6):371-384, 2002. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Uroš Skalerič. Impact of JPEG lossy image compression on quantitative digital subtraction radiography. Dentomaxillofacial Radiology, 31(2):106-112, 2002. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Uroš Skalerič. Influence of developer exhaustion on accuracy of quantitative digital subtraction radiography: an in vitro study. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics, 90(2):233-239, 2000. [  PDF ]
  Aleš Fidler, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Uroš Skalerič. Vpliv dolgotrajnosti razvijalca na natančnost digitalne subtrakcijske radiografije. Zobozdravstveni vestnik, 55:67-72, 2000.
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Življenjepis ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]