[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Gregor Podrekar
Gregor Podrekar
Zunanji sodelavec
 
Kontakt
 
>> Naziv: Gregor Podrekar, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o., Tehnološki Park 21, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 6203 350
  E-pošta: gregor.podrekarsensum.eu
 
  
 
Nekatere objave
 
>> Andraž Mehle, Domen Kitak, Gregor Podrekar, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič. In-line agglomeration degree estimation in fluidized bed pellet coating processes using visual imaging. International Journal of Pharmaceutics, 546(1-2):78-85, 2018. [  PDF ]
  Gregor Podrekar, Domen Kitak, Andraž Mehle, Zoran Lavrič, Boštjan Likar, Dejan Tomaževič in Rok Dreu. In-Line film coating thickness estimation of minitablets in a fluid-bed coating equipment. AAPS PharmSciTech, 19(8):3440-3453, 2018. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]