[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Rok Bernard
Rok Bernard
Zunanji sodelavec
 
Kontakt
 
>> Naziv: dr. Rok Bernard, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o., Tehnološki Park 21, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 6203 350
  E-pošta: rok.bernardsensum.eu
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2002 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Unievrza v Ljubljani.
  1999 Magister elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1995 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Dejavnosti
 
>> 1999 - 2003 Raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1999 Gostujoči študent, Center za strojno zaznavanje, Tehniška univerza v Pragi, Češka.
  1997 - 2001 Mladi raziskovalec, Laboratorij za slikovne tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1994 - 2001 Vzdrževanje citometra, Inštitut za onkologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana.
  
 
Nagrade
 
>> 1991 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1993 Pohvala za zgledno opravljene študijske obveznosti letnika, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1995 Priznanje za odličen končni učni uspeh, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  1999 Nagrada za tehnološke dosežke, Ministrstvo Republike Slovenije za znanost in tehnologijo.
  2001 Nagrada za najboljši prispevek, ERK 2001, Portorož.
  2001 Nagrada za najboljši poster v sekciji biomehanika, Life Sciences 2001, Gozd Martuljek.
  
 
Nekatere objave
 
>> Dejan Stojaković, Rok Bernard, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Zajemanje svetlostno homogene in barvno kontrastne slike s pomočjo nastavljivega svetila. Elektrotehniški vestnik - Electrotechnical Review, 71:1-6, 2004.
  Jože Derganc, Boštjan Likar, Rok Bernard, Dejan Tomaževič in Franjo Pernuš. Real-time automated visual inspection of color tablets in pharmaceutical blisters. Real-Time Imaging, 9(2):113-124, 2003. [  PDF ]
  Franci Lahajnar, Rok Bernard, Franjo Pernuš in Stansilav Kovačič. Machine vision system for inspecting electric plates. Computers in Industry, 47(1):113-122, 2002. [  PDF ]
  Rok Bernard, Maša Kandušer in Franjo Pernuš. Model-based automated detection of mammalian cell colonies. Physics in Medicine and Biology, 46(11):3061-3072, 2001. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Izobrazba ]
  Dejavnosti ]
  Nagrade ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]