[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Žiga Lesjak
Žiga Lesjak
Zunanji sodelavec
 
Kontakt
 
>> Naziv: dr. Žiga Lesjak, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 4768 788
  E-pošta: ziga.lesjakfe.uni-lj.si
 
  
 
Nekatere objave
 
>> Žiga Lesjak, Alfiia Galimzianova, Aleš Koren, Matej Lukin, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. A novel public MR image dataset of multiple sclerosis patients with lesion segmentations based on multi-rater consensus. Neuroinformatics, 16(1):51-63, 2018. [  PDF ]
  Žiga Lesjak, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin. Določitev optimalnih značilnic za zaznavo sprememb bele možganovine. Elektrotehniški vestnik, 84(3):85-92, 2017. [  PDF ]
  Alfiia Galimzianova, Žiga Lesjak, Daniel L. Rubin, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Žiga Špiclin . Locally adaptive magnetic resonance intensity models for unsupervised segmentation of multiple sclerosis lesions. Journal of Medical Imaging, 5(1):011007, 2017. [  PDF ]
  Žiga Lesjak, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Žiga Špiclin. Validation of white-matter lesion change detection methods on a novel publicly available MRI image database. Neuroinformatics, 14(4):403-420, 2016. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]