[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Gregor Podrekar
Gregor Podrekar
Raziskovalec
 
Kontakt
 
>> Naziv: Gregor Podrekar, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o., Tehnološki Park 21, 1000 Ljubljana
  Telefon: 01 6203 350
  E-pošta: gregor.podrekarsensum.eu
 
  
 
Nekatere objave
 
>> Gregor Podrekar, Blaž Bratanič, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Dejan Tomaževič. Automated visual inspection of pharmaceutical tablets in heavily cluttered dynamic environments. Proceedings of the 14th IASP International Conference on Machine Vision Applications - IAPR MVA 2015, 206-209, 2015. [  PDF ]
  Gregor Podrekar. Kamera-projektor sistem za neinvazivno opazovanje ven. Raèunalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 6. strokovna konferenca - ROSUS 2011, 17. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 92-98, 2011. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]