[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Darko Štern
Darko Štern
 
 
Kontakt
 
>> Naziv: dr. Darko Štern, univ. dipl. inž. el.
  Naslov: Inštitut za računalniško grafiko in vid, Tehniška univerza v Gradcu, Inffeldgasse 16, A-8010 Gradec, Avstrija
  E-pošta: sternicg.tugraz.at
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2012 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2009 Magister elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Guoyan Zheng, Chengwen Chu, Daniel L. Belavy, Bulat Ibragimov, Robert Korez, Tomaž Vrtovec, Hugo Hutt, Richard Everson, Judith Meakin, Isabel Lopez Andrade, Ben Glocker, Hao Chen, Qi Dou, Pheng-Ann Heng, Chunliang Wang, Daniel Forsberg, Aleš Neubert, Jurgen Fripp, Martin Urschler, Darko Štern, Maria Wimmer, Alexey A. Novikov, Hui Cheng, Gabriele Armbrecht, Dieter Felsenberg in Shuo Li. Evaluation and comparison of 3D intervertebral disc localization and segmentation methods for 3D T2 MR data: a grand challenge. Medical Image Analysis, 35:327-344, 2017. [  PDF ]
  David Martinčič, Miha Brojan, Franc Kosel, Darko Štern, Tomaž Vrtovec in Rok Vengust. Minimal cement volume for vertebroplasty. International Orthopaedics, 39(4):727-733, 2015. [  PDF ]
  Darko Štern, Vesna Njagulj, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Quantitative vertebral morphometry based on parametric modeling of vertebral bodies in 3D. Osteoporosis International, 24(4):1357-1368, 2013. [  PDF ]
  Darko Štern, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Parametric modelling and segmentation of vertebral bodies in 3D CT and MR spine images. Physics in Medicine and Biology, 56(23):7505-7522, 2011. [  PDF ]
  Darko Štern, Boštjan Likar, Franjo Pernuš in Tomaž Vrtovec. Automated detection of spinal centrelines, vertebral bodies and intervertebral discs in CT and MR images of lumbar spine. Physics in Medicine and Biology, 55(1):247-264, 2010. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Izobrazba ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]