[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Uroš Vovk
Uroš Vovk
 
 
Kontakt
 
>> Naziv: dr. Uroš Vovk, univ. dipl. inž. el.
  E-pošta: uros.vovkgmail.com
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2006 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Unievrza v Ljubljani.
  2001 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Uroš Vovk, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. A review of methods for correction of intensity inhomogeneity in MRI. IEEE Transactions on Medical Imaging, 26(3):405-421, 2007. [  PDF ]
  Uroš Vovk, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Intensity inhomogeneity correction of multispectral MR images. NeuroImage, 32(1):54-61, 2006. [  PDF ]
  Uroš Vovk. Correction of dynamic intensity inhomogeneity in MR images (Odpravljanje dinamiènih svetlostnih nehomogenosti v MR slikah). Elektrotehniški vestnik - Electrotechnical Review, 71:243-248, 2004.
  Uroš Vovk, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. MRI intensity inhomogeneity correction by combining intensity and spatial information. Physics in Medicine and Biology, 49(17):4119-4133, 2004. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Izobrazba ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]