[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Člani ]  >>  Blaž Cugmas
Blaž Cugmas
 
 
Kontakt
 
>> Naziv: dr. Blaž Cugmas, univ. dipl. inž. el., dr. vet. med.
 
  
 
Izobrazba
 
>> 2014 Doktor elektrotehniških znanosti, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  2014 Doktor veterinarske medicine, Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
  2009 Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.
  
 
Nekatere objave
 
>> Blaž Cugmas in Peter Naglič. Obstojnost črnil v vodnih fantomih za uporabo z difuzno reflektančno spektroskopijo. Elektrotehniški vestnik, 83(3):93-98, 2016. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Tanja Plavec, Maksimilijan Bregar, Peter Naglič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Detection of canine skin and subcutaneous tumors by visible and near-infrared diffuse reflectance spectroscopy. Journal of Biomedical Optics, 20(3):037003, 2015. [  PDF ]
  Maksimilijan Bregar, Blaž Cugmas, Peter Naglič, Daniela Hartmann, Franjo Pernuš, Boštjan Likar in Miran Bürmen. Properties of contact pressure induced by manually operated fiber-optic probes. Journal of Biomedical Optics, 20(12):127002, 2015. [  PDF ]
  Maksimilijan Bregar, Miran Bürmen, Uroš Aljančič, Blaž Cugmas, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Contact pressure-aided spectroscopy. Journal of Biomedical Optics, 19(2):020501, 2014. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Maksimilijan Bregar, Miran Bürmen, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Impact of contact pressure-induced spectral changes on soft-tissue classification in diffuse reflectance spectroscopy: problems and solutions. Journal of Biomedical Optics, 19(3):037002, 2014. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Miran Bürmen, Jurij Jemec, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Towards automated detection of milk spot livers by diffuse reflectance spectroscopy. Journal of Food Engineering, 124:128-132, 2014. [  PDF ]
  Blaž Cugmas, Miran Bürmen, Maksimilijan Bregar, Franjo Pernuš in Boštjan Likar. Pressure-induced near infrared spectra response as a valuable source of information for soft tissue classification. Journal of Biomedical Optics, 18(4):047002, 2013. [  PDF ]
  
 
 
Vsebina
 
>> Kontakt ]
  Izobrazba ]
  Nekatere objave ]
 
>> Celotna bibliografija - LST ]
  Celotna bibliografija - COBISS ]