[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ Publications ]  >>  2010  >>  Abstracts in conference proceedings
Publications
in year 2010 of type 'Abstracts in conference proceedings'
 
 Loading page.
Please wait...
 
 
Publication list
 
 
 
>>
 
Matjaz Kosec, Dejan Tomazeviè, Franjo Pernus and Bostjan Likar
Analiza NIR hiperspektralnih slik
Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 53-60, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Peter Usenik, Tomaz Vrtovec, Franjo Pernus and Bostjan Likar
Sledenje oblik fosfolipidnih veziklov zajetih s fazno kontrastno mikroskopijo
Raèunalniska obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji - 5. strokovna konferenca - ROSUS 2010, 18. marec, Maribor, Slovenija, B. Potoènik (ur.), 94-100, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Tomaz Vrtovec, Rok Vengust, Bostjan Likar and Franjo Pernus
Symmetry of vertebral structures: can it be used to measure axial vertebral rotation?
Slovenia 2010 Spine Symposium, 9-10 Apr, Ljubljana, Slovenia, 73, 2010

 [ PDF ]       [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
 
Publication filter
 
>> All publication years ] 
          2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> All publication types ] 
          Papers in journals ] 
          Papers in conference proceedings ] 
          Abstracts in conference proceedings ] 
          Books and book chapters ] 
          Doctoral dissertations ] 
          Other publications ]