[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  1995
Objave
v letu 1995
 
 Nalaganje strani.
Prosimo počakajte...
 
 
Seznam objav
 
 
 
>>
 
Ludvik Travnik, Franjo Pernuš in Ida Eržen
Histochemical and morphometric characteristics of the normal human vastus medialis longus and vastus medialis obliquus muscles
Journal of Anatomy, 187(2):403-411, 1995

 [ PDF ]       [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Quantification of marginal bone changes by computer-aided analysis of radiographs
4. elektrotehniška in raèunalniška konferenca - ERK 1995, 25-27 Sep, Portorož, Slovenija, B. Zajc (Ed.), B:337-340, 1995

 [ BIB ]      
  
 
>>
 
Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Diagnosis of periodontitis by digital subtraction radiography
2nd International Conference on Life Sciences 1995, 23-28 Sep, Gozd Martuljek, Slovenia, S. Ribariè, R. Zorec (Eds.) , 51, 1995

 [ BIB ]      
  
 
 
Filtriranje objav
 
>> Vsa leta objav ] 
          2019 ]   [ 2018 ]   [ 2017 ]   [ 2016 ]   [ 2015 ]   [ 2014 ]   [ 2013 ]   [ 2012 ]   [ 2011 ]   [ 2010 ]   [ 2009 ]   [ 2008 ]   [ 2007 ]   [ 2006 ]   [ 2005 ]   [ 2004 ]   [ 2003 ]   [ 2002 ]   [ 2001 ]   [ 2000 ]   [ 1999 ]   [ 1998 ]   [ 1997 ]   [ 1996 ]   [ 1995 ]   [ 1992 ]    
 
>> Vse vrste objav ] 
          Izvirni znanstveni članek ] 
          Prispevek na konferenci ] 
          Povzetek prispevka na konferenci ] 
          Knjige in poglavja v knjigah ] 
          Doktorske disertacije ] 
          Druge objave ]