[ University of Ljubljana ]  [ Faculty of Electrical Engineering ]  [ Laboratory of Imaging Technologies ]   [ Print version ]  [ Slovenščina ] 
 
 
Main page ]  >>  [ Publications ]  >>  Display document
Publications
Display document
 
Selected publication
 
>>
 
Dejan Knez, Janez Mohar, Robert J. Cirman, Bostjan Likar, Franjo Pernus and Tomaz Vrtovec
Dolocanje velikosti in vstavitvene trajektorije pedikularnih vijakov v racunalniskotomografskih (CT) slikah deformacij prsne hrbtenice: primerjava rocnega in racunalnisko podprtega predoperacijskega nacrtovanja
Zdravniski vestnik, 85(11-12):619-631, 2016

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
First and last name:
 Affiliation:
I confirm and agree that I will use the document for personal purposes only and will not distribute, copy and/or modify its contents.