[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Nika Oman, Miha Možina, Dejan Tomaževiè, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
A study of a visual inspection technique for in-process monitoring of coating of pharmaceutical pellets
IEEE International Conference on Industrial Technology - ICIT 2011, 14-16 Mar, Auburn AL, USA, 239-243, 2011
[doi: 10.1109/ICIT.2011.5754380]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.