[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Miha Možina, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš in Boštjan Likar
Modelling imprints of pharmaceutical tablets for imprint quality visual inspection
15th International Conference on Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition - IPCV 2011, 18-21 Jul, Las Vegas NV, USA, 934-940, 2011

 [ WEB ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.