[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Quad-tree based entropy estimator for fast and robust brain image registration
5th International Workshop on Biomedical Image Registration - WBIR 2012, 7-8 Jul, Nashville, TN, USA, B.M. Dawant, G.E. Christensen , J.M. Fitzpatrick, D. Rueckert (Eds.), Lecture Notes in Computer Science 7359:160-169, 2012
[doi: 10.1007/978-3-642-31340-0_17]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.