[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Andraž Mehle, Boštjan Likar in Dejan Tomaževič
In-line recognition of agglomerated pharmaceutical pellets with density-based clustering and convolutional neural network
IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications, 9:7, 2017
[doi: 10.1186/s41074-017-0019-2]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.