[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Jože Derganc, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Non-parametric segemntation of multi-spectral MR images incorporating spatial and intensity information
SPIE Medical Imaging 2002, Image Processing, 24-28 Feb, San Diego CA, USA, M. Sonka, J.M. Fitzpatrick (Eds.), 4684:391-400, 2002
[doi: 10.1117/12.467181]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.