[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Dejan Knez, Imad S. Nahle, Tomaž Vrtovec, Stefan Parent in Samuel Kadoury
Computer-assisted pedicle screw placement planning: towards clinical practice
2018 IEEE Symposium on Biomedical Imaging: From Nano to Macro - ISBI 2018, 4-7 Apr, Washington, DC, USA, A. Amini, S. Acton (Eds.), 249-252, 2018
[doi: 10.1109/ISBI.2018.8363566]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.