[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
William Mandel, Olivier Turcot, Dejan Knez, Stefan Parent in Samuel Kadoury
Spatiotemporal manifold prediction model for anterior vertebral body growth modulation surgery in idiopathic scoliosis
Proceedings of the 21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention - MICCAI 2018, A.F. Frangi et al. (Eds.), 16-20 Sep, Granada, Spain, Lecture Notes in Computer Science 11073:206-213, 2018
[doi: 10.1007/978-3-030-00937-3_24]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.