[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Objave ]  >>  Prikaži dokument
Objave
Prikaži dokument
 
Izbrana objava
 
>>
 
Žiga Špiclin, Boštjan Likar in Franjo Pernuš
Fast and robust 3D to 2D image registration by backprojection of gradient covariances
6th International Workshop on Biomedical Image Registration - WBIR 2014, 7-8 Jul, London, UK, Lecture Notes in Computer Science 8545:124-133, 2014
[doi: 10.1007/978-3-319-08554-8_13]

 [ DOI ]       [ BIB ]      
  
 
Ime in priimek:
 Zaposlitev:
Potrjujem in soglašam, da bom uporabljal(a) dokument samo za osebne namene ter da dokument ne bo predmet širjenja, kopiranja in/ali spreminjanja.