[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Za študente ]  >>  Biomedicinske slikovne tehnologije
Biomedicinske slikovne tehnologije
magistrski študij (2. stopnja)
 
Podrobnosti
 
>> Izvajanje
Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja)
1. letnik, smer biomedicinska tehnika
  Predavatelj
prof. dr. Boštjan Likar
  Asistent
izr. prof. dr. Miran Bürmen
  Govorilne ure
Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
  Prijava na izpit
Študijski informacijski sistem [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Študijsko gradivo
    
 • Paul Suetens: Fundamentals of Medical Imaging. Založba Cambridge University Press, 2002.
   
 • Jerry L. Prince, Jonathan Links: Medical Imaging Signals and Systems. Založba Prentice Hall, 2005.
   
 • Joseph V. Hajnal, Derek L.G. Hill (ur.): Medical Image Registration (Biomedical Engineering).Založba CRC Press, 2001.
    Opis predmeta
  Spoznati naprave in tehnologije za pridobivanje biomedicinskih slik ter postopke za njihovo obnovo, rekonstrukcijo, kalibracijo in integracijo.

  - Pridobivanje biomedicinskih slik: s pomočjo digitalnih fotoaparatov in kamer v vidnem in nevidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje in ultrazvok, fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav, nepravilnosti in kakovost slik.
  - Obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik: modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova sivinskih vrednosti in prostorskih nehomogenosti, geometrijska kalibracija slik.
  - Poravnava in integracija slik: delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, določanje in prileganje kontrolnih točk, poravnava na osnovi maksimizacije podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik.
   
    
   
  Gradivo
   
  >> Gradivo za laboratorijske vaje
     [ ZIP ]- Pretekla izvajanja - Matlab
   
   
    
   
   
  Vsebina
   
  >> Študijski predmeti ]
   
            [ Analiza sistemov ]
            [ Zasnova in razvoj izdelkov ]
            [ Slikovna informatika ]
   
            [ Statistična procesna kontrola ]
   
            [ Biomedicinska informatika ]
            [ Obdelava slik in videa ]
            [ Biomedicinske slikovne tehnologije ]
                      [ Podrobnosti ]
                      [ Gradivo ]
            [ Robotski vid ]
            [ Analiza medicinskih slik ]
   
            [ Analiza biomedicinskih slik ]
            [ Slikovne tehnologije ]
   
            [ Teorija vezij in sistemov ]
            [ Vezja in sistemi ]
            [ Medicinska informatika in diagnostika ]
   
  >> Mladi raziskovalci in raziskovalno delo ]
   
  >> Diplomske naloge ]