[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Za študente ]  >>  Analiza medicinskih slik
Analiza medicinskih slik
magistrski študij (2. stopnja)
 
Podrobnosti
 
>> Izvajanje
Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja)
2. letnik, smer biomedicinska tehnika
 
  Predavatelj
prof. dr. Franjo Pernuš
doc. dr. Žiga Špiclin
  Asistent
izr. prof. dr. Miran Bürmen
doc. dr. Žiga Špiclin
  Govorilne ure
Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
  Prijava na izpit
Študijski informacijski sistem [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Študijsko gradivo
    
 • Milan Sonka, J. Michael Fitzpatrick (ur.): Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis. Založba SPIE, 2000.
   
 • Atam P. Dhawan: Medical Image Analysis. Založba Wiley-IEEE Press, 2003.
   
 • Volker J. Schmid, Anke Meyer-Baese: Pattern Recognition in Medical Imaging. Založba Academic Press, 2003.
   
 • Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork: Pattern Classification. Založba Wiley-Interscience, 2. izdaja, 2000.
   
 • Terry Peters, Kevin Cleary: Image-Guided Interventions: Technology and Applications. Založba Springer, 2008.
    Opis predmeta
  Razložiti in demonstrirati principe kvantitativne analize medicinskih slik, ki je danes nepogrešljiva pri postavljanju diagnoze, načrtovanju, simulaciji in izvedbi posega ter pri spremljanju učinkov posega oziroma napredovanja bolezni. Spoznati postopke za razgradnjo in kvantitativno analizo ter postopke za samodejno diagnostiko in vodenje medicinskih posegov na osnovi slikovnih podatkov in informacij. Študentu/ki dati znanje potrebno za razumevanje postopkov analize medicinskih slik in računalniško podprte interpretacije slikovne vsebine.

  - Uvod: področja uporabe analize medicinskih slik.
  - Razgradnja in kvantitativna analiza: delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja, razgradnja na osnovi poravnave modelov, opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike.
  - Računalniško podprta diagnostika: izbira in izločanje značilnic, odločitvene funkcije, razvrščanje na osnovi mer razdalj in rojenja, statistično razvrščanje, mehko razvrščanje, nevronske mreže. Osnove ROC (receiver operating characteristics) analize. Področja uporabe računalniško podprte diagnostike.
  - Slikovno vodeni posegi: slikovni in neslikovni sistemi za sledenje in navigacijo, načrtovanje in prikazovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posegov s pacientom in s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti posegov, področja uporabe slikovno vodenih posegov.
   
    


   
   
  Vsebina
   
  >> Študijski predmeti ]
   
            [ Analiza sistemov ]
            [ Zasnova in razvoj izdelkov ]
            [ Slikovna informatika ]
   
            [ Statistična procesna kontrola ]
   
            [ Biomedicinska informatika ]
            [ Obdelava slik in videa ]
            [ Biomedicinske slikovne tehnologije ]
            [ Robotski vid ]
            [ Analiza medicinskih slik ]
                      [ Podrobnosti ]
   
            [ Analiza biomedicinskih slik ]
            [ Slikovne tehnologije ]
   
            [ Teorija vezij in sistemov ]
            [ Vezja in sistemi ]
            [ Medicinska informatika in diagnostika ]
   
  >> Mladi raziskovalci in raziskovalno delo ]
   
  >> Diplomske naloge ]