[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Za študente ]  >>  Obdelava slik in videa
Obdelava slik in videa
magistrski študij (2. stopnja)
 
Podrobnosti
 
>> Izvajanje
Univerzitetni študij elektrotehnike (2. stopnja)
1. letnik, smer telekomunikacije
 
  Predavatelj
izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
prof. dr. Boštjan Likar
  Asistent
izr. prof. dr. Tomaž Vrtovec
as. dr. Robert Korez
  Govorilne ure
Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
  Prijava na izpit
Študijski informacijski sistem [ https://studij.fe.uni-lj.si ]
  Študijsko gradivo
    
 • Boštjan Likar: Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008. Predogled knjige:  [ PDF ]
   
 • Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods: Digital Image Processing. Založba Prentice Hall, 3. izdaja, 2008. Predogled knjige:  [ PDF ]
   
    
   
  Novice
   
  >> 24.4.2018   |   Zagovor laboratorijskih vaj
  Zagovor laboratorijskih vaj bo v torek, 24.4.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 ali v torek, 5.6.2018 ob 12:00 uri v P18-A2 (izmed obeh terminov se lahko udeležite največ enega) ter v torek, 14.8.2018 ob 12:00 uri v P18-A2. Za zagovor se je potrebno prijaviti preko elektronske pošte.
   
   
    
   
  Predavanja
   
  >> Predstavitev predmeta Obdelava slik in videa
     [ PDF ]- Predavanja
   
  >> 1. Uvod v obdelavo slik in videa
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Uvod v Matlab)
   
  >> 2. Vid, slike in slikovne tehnike
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Histogram slike)
   
  >> 3. Vzorčenje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Interpolacija in decimacija slik)
   
  >> 4. Prikazovanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prikazovanje 3D slik v 2D)
   
  >> 5. Preslikovanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Sivinske preslikave slik)
   
  >> 6. Zgoščevanje slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Geometrijske preslikave slik)
   
  >> 7. Obdelava slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prostorsko filtriranje slik)
   
  >> 8. Razgradnja slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Houghova preslikava)
   
  >> 9. Razgradnja in poravnava slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Geometrijska poravnava slik)
   
  >> 10. Frekvenčna analiza slik
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Filtriranje slik v frekvenčni domeni)
   
  >> 11. Obdelava videa
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Vektor premika)
   
  >> 12. Knjižnica OpenCV
     [ PDF ]- Predavanja
     [ PDF ]- Priprava na laboratorijske vaje (Prepoznavanje obrazov z OpenCV)
   
   
    
   
  Vaje
   
  >> Laboratorijske vaje
     [ XLSX ]- Vrednotenje in komentarji
   
  >> Vaja 1: Uvod v Matlab
     [ PDF ]- Navodila
     [ PNG ]- lena-color.png
     [ RAW ]- lena-gray-410x512-08bit.raw
     [ RAW ]- lena-color-512x410-08bit.raw
   
  >> Vaja 2: Histogram slike
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- valley-1024x683-08bit.raw
     [ PDF ]- Dodatek
   
  >> Vaja 3: Interpolacija in decimacija slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- pumpkin-200x152-08bit.raw
   
  >> Vaja 4: Prikazovanje 3D slik v 2D
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- spine-512x058x907-08bit.raw
     [ M ]- surfaceTriangulation.m
   
  >> Vaja 5: Sivinske preslikave slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- image-512x512-16bit.raw
   
  >> Vaja 6: Geometrijske preslikave slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- lena-256x512-08bit.raw
     [ RAW ]- grid-256x512-08bit.raw
   
  >> Vaja 7: Prostorsko filtriranje slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- cameraman-256x256-08bit.raw
   
  >> Vaja 8: Houghova preslikava
     [ PDF ]- Navodila
     [ ZIP ]- vaja08.zip
   
  >> Vaja 9: Geometrijska poravnava slik
     [ PDF ]- Navodila
     [ ZIP ]- vaja09.zip
   
  >> Vaja 10: Filtriranje slik v frekvenčni domeni
     [ PDF ]- Navodila
     [ RAW ]- pattern-236x330-08bit.raw
   
  >> Vaja 11: Vektor premika
     [ PDF ]- Navodila
     [ AVI ]- simple-video.avi
     [ AVI ]- real-video.avi
   
  >> Vaja 12: Prepoznavanje obrazov z OpenCV
     [ ZIP ]- vajaOPENCV.zip
   
   
    
   
   
  Vsebina
   
  >> Študijski predmeti ]
   
            [ Analiza sistemov ]
            [ Zasnova in razvoj izdelkov ]
            [ Slikovna informatika ]
   
            [ Statistična procesna kontrola ]
   
            [ Biomedicinska informatika ]
            [ Obdelava slik in videa ]
                      [ Podrobnosti ]
                      [ Novice ]
                      [ Predavanja ]
                      [ Vaje ]
            [ Biomedicinske slikovne tehnologije ]
            [ Robotski vid ]
            [ Analiza medicinskih slik ]
   
            [ Analiza biomedicinskih slik ]
            [ Slikovne tehnologije ]
   
            [ Teorija vezij in sistemov ]
            [ Vezja in sistemi ]
            [ Medicinska informatika in diagnostika ]
   
  >> Mladi raziskovalci in raziskovalno delo ]
   
  >> Diplomske naloge ]