[ Univerza v Ljubljani ]  [ Fakulteta za elektrotehniko ]  [ Laboratorij za slikovne tehnologije ]   [ Različica za tisk ]  [ English ] 
 
 
Prva stran ]  >>  [ Za študente ]  >>  Analiza biomedicinskih slik
Analiza biomedicinskih slik
doktorski študij (3. stopnja)
 
Podrobnosti
 
>> Izvajanje
Doktorski študij elektrotehnike (3. stopnja).
 
  Predavatelj
prof. dr. Franjo Pernuš
  Govorilne ure
Izključno osebno po obveznem predhodnem dogovoru preko elektronske pošte.
  Študijsko gradivo
    
 • Milan Sonka in J. Michael Fitzpatrick (ur.): Handbook of Medical Imaging, Medical Image Processing and Analysis, Vol. 2. Založba SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1. izdaja, 2000.
   
 • Isaac N. Bankman (ur.): Handbook of Medical Image Processing and Analysis. Založba Academic Press, 2. izdaja, 2008.
   
 • Terry Peters in Kevin Cleary (ur.): Image-Guided Interventions: Technology and Applications. Založba Springer, 2008.
   
 • M.A. Hayat (ur.): Cancer Imaging. Instrumentation and Applications, Vol. 2. Založba Academic Press, 2008.
    Opis predmeta
  Uvod: zgodovina, pomen in področja računalniško podprte analize slik v biomedicini.
  Poravnava in integracija slik: pomen poravnave slik v medicini, klasifikacija postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, točkovne metode, določanje in prileganje kontrolnih točk, postopki na osnovi površin, postopki na osnovi mere podobnosti, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, klinični primeri poravnave in integracije slik.
  Razgradnja in kvantitativna analiza slik: delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja ter razgradnja na osnovi poravnave modelov. Opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike. Vrednotenje rezultatov razgradnje.
  Slikovno vodeni posegi v medicini: sistemi za sledenje in navigacijo, vizualizacija v slikovno vodenih posegih, načrtovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posega s pacientom ali s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti slikovno vodenih posegov, klinična uporaba slikovno vodenih posegov.
   
    


   
   
  Vsebina
   
  >> Študijski predmeti ]
   
            [ Analiza sistemov ]
            [ Zasnova in razvoj izdelkov ]
            [ Slikovna informatika ]
   
            [ Statistična procesna kontrola ]
   
            [ Biomedicinska informatika ]
            [ Obdelava slik in videa ]
            [ Biomedicinske slikovne tehnologije ]
            [ Robotski vid ]
            [ Analiza medicinskih slik ]
   
            [ Analiza biomedicinskih slik ]
                      [ Podrobnosti ]
            [ Slikovne tehnologije ]
   
            [ Teorija vezij in sistemov ]
            [ Vezja in sistemi ]
            [ Medicinska informatika in diagnostika ]
   
  >> Mladi raziskovalci in raziskovalno delo ]
   
  >> Diplomske naloge ]