Our Publications

Publications in year '2023'

Papers in Journals

Gašper Podobnik, Primož Strojan, Primož Peterlin, Bulat Ibragimov, Tomaž Vrtovec

HaN-Seg: The head and neck organ-at-risk CT & MR segmentation dataset

Medical Physics, 50(3):1917-1927, 2023

JCR Impact Factor: 3.8 (2022) -- Best Category: 36/135 radiology, nuclear medicine & medical imaging -- Quartile: 2

Papers in Journals

Lara Dular, Gregor Brecl Jakob, Lina Savšek, Jožef Magdič, Bojan Rojc, Žiga Špiclin

Napovedovanje kliničnega poteka multiple skleroze iz magnetnoresonančnih slik: predhodni rezultati raziskave

Medicinski razgledi, 62(suppl. 1):51-57, 2023

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Tomaž Vrtovec

Detection of aortic cusp landmarks in computed tomography images with deep learning

12th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart - FIMH 2023, Jun 19-22, Lyon, France (O. Bernard et al., Eds.), Lecture Notes in Computer Science 13958:301-309, 2023

Papers in Conference Proceedings

Lara Dular, Gregor Brecl-Jakob, Lina Savšek, Jožef Magdič, Žiga Špiclin

Predicting future multiple sclerosis disease progression from MR scans

SPIE Medical Imaging 2023: Image Processing, Feb 19-23, San Diego, CA, USA (I. Išgum, O. Colliot, Eds.), 12465:124652U, 2023

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Franjo Pernuš, Tomaž Vrtovec

Zaznavanje oslonilnih točk aortne zaklopke v CT slikah s postopkom globokega učenja

17. strokovna konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji - ROSUS 2023, 20. marec, Maribor, Slovenija (B. Potočnik, ur.), 61-68, 2023

Category

Type
Year