Jože Derganc

Former Member

Contact Information

Links

Education

2001
MSc in Electrical Enginnering (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginnering, Slovenia)
1998
BSc in Electrical Enginnering (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginnering, Slovenia)

Position

1998 -- 2001
Junior researcher at the Laboratory of Imaging Technologies (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginnering, Slovenia)

Last Publications

2003
Jože Derganc, Boštjan Likar, Franjo Pernuš: A machine vision system for measuring the eccentricity of bearings. Computers in Industry, 50(1):103-111, 2003 [doi:10.1016/S0166-3615(02)00141-0 ]
2003
Jože Derganc, Boštjan Likar, Rok Bernard, Dejan Tomaževič, Franjo Pernuš: Real-time automated visual inspection of color tablets in pharmaceutical blisters. Real-Time Imaging, 9(2):113-124, 2003 [doi:10.1016/S1077-2014(03)00018-4 ]
1999
Jože Derganc, Franjo Pernuš: Kontrola kakovosti ležajev električnega števca z računalniškim vidom. Elektrotehniški vestnik - Electrotechnical Review, 66:292-298, 1999 [https://ev.fe.uni-lj.si/ ]