Asst.
Lara Dular, M.Sc.

PhD Student

Position

2018 -- present
Junior researcher at the Laboratory of Imaging Technologies (University of Ljubljana, Faculty of Electrical Enginnering, Slovenia)

Last Publications

2023
Lara Dular, Gregor Brecl Jakob, Lina Savšek, Jožef Magdič, Bojan Rojc, Žiga Špiclin: Napovedovanje kliničnega poteka multiple skleroze iz magnetnoresonančnih slik: predhodni rezultati raziskave. Medicinski razgledi, 62(suppl. 1):51-57, 2023 [https://medrazgl.si/ ]