Our Publications

Publications in year '2023'

Papers in Journals

Gašper Podobnik, Primož Strojan, Primož Peterlin, Bulat Ibragimov, Tomaž Vrtovec

HaN-Seg: The head and neck organ-at-risk CT & MR segmentation dataset

Medical Physics, 50(3):1917-1927, 2023

JCR Impact Factor: 4.506 (2021) -- Best Category: 45/136 radiology, nuclear medicine & medical imaging -- Quartile: 2

Papers in Journals

Lara Dular, Gregor Brecl Jakob, Lina Savšek, Jožef Magdič, Bojan Rojc, Žiga Špiclin

Napovedovanje kliničnega poteka multiple skleroze iz magnetnoresonančnih slik: predhodni rezultati raziskave

Medicinski razgledi, 62(suppl. 1):51-57, 2023

Papers in Conference Proceedings

Lara Dular, Gregor Brecl-Jakob, Lina Savšek, Jožef Magdič, Žiga Špiclin

Predicting future multiple sclerosis disease progression from MR scans

SPIE Medical Imaging 2023: Image Processing, Feb 19-23, San Diego, CA, USA (I. Išgum, O. Colliot, Eds.), 12465:124652U, 2023

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Franjo Pernuš, Tomaž Vrtovec

Zaznavanje oslonilnih točk aortne zaklopke v CT slikah s postopkom globokega učenja

17. strokovna konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji - ROSUS 2023, 20. marec, Maribor, Slovenija (B. Potočnik, ur.), 61-68, 2023

Category

Type
Year