Our Publications

Publications for 'Luka Škrlj'

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Tomaž Vrtovec

Deep learning-based landmark localization in 3D CT images of the heart: method and dataset comparison

SPIE Medical Imaging 2024: Image Processing, Feb 18-22, San Diego, CA, USA (O. Colliot, J. Mitra, Eds.), 12926-14, 2024

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Tomaž Vrtovec

Detection of aortic cusp landmarks in computed tomography images with deep learning

12th International Conference on Functional Imaging and Modeling of the Heart - FIMH 2023, Jun 19-22, Lyon, France (O. Bernard et al., Eds.), Lecture Notes in Computer Science 13958:301-309, 2023

Papers in Conference Proceedings

Luka Škrlj, Matija Jelenc, Franjo Pernuš, Tomaž Vrtovec

Zaznavanje oslonilnih točk aortne zaklopke v CT slikah s postopkom globokega učenja

17. strokovna konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji - ROSUS 2023, 20. marec, Maribor, Slovenija (B. Potočnik, ur.), 61-68, 2023

Category

Type
Year