Laboratorij za slikovne tehnologije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Laboratorij za
slikovne
tehnologije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Raziskave & študij na področju medicinskih slikovnih tehnologij in optičnih sistemov

Izvajamo raziskave in univerzitetni študij na področju medicinskih slikovnih tehnologij in računalniško podprte diagnoze ter optičnih metod in modeliranja širjenja svetlobe.

Medicinske slikovne tehnologije

V Laboratoriju za slikovne tehnologije izvajamo raziskave na področju medicinskih slikovnih tehnologij, še posebej postopke za samodejno multi-modalno poravnavo, obnovo, razgradnjo in kvantitativno analizo raznovrstnih medicinskih slik.

S številnimi sodobnimi medicinskimi slikovnimi tehnikami lahko zajamemo raznovrstne slike, ki vsebujejo komplementarno informacijo o zgradbi in funkciji slikanih celic, tkiv in organov. Bogato slikovno vsebino lahko koristno uporabimo le, če jo znamo pravilno izločiti, analizirati in interpretirati. Ročni postopek, ki vodi do interpretacije slik, je zahteven, subjektiven, nenatančen in počasen. Zato se je istočasno z razvojem novih slikovnih tehnik pojavila potreba po številnih novih postopkih za samodejno obdelavo in analizo slik. Biomedicinske slike že dolgo ne služijo več samo za prikazovanje in očno diagnosticiranje, ampak tudi za boljše načrtovanje, izvajanje ter vrednotenje kirurških in radioterapevtskih postopkov.

Optični sistemi

V Laboratoriju za slikovne tehnologije izvajamo raziskave na področju optičnih metod in modeliranja širjenja svetlobe za določanje optičnih lastnosti sipajočih snovi z optičnimi vlaknenimi sondami, slikanjem v domeni prostorskih frekvenc, hiperspektralnim slikanjem in digitalno holografsko mikroskopijo.

Z modeliranjem širjenja svetlobe lahko natančno in podrobno ovrednotimo in izboljšamo lastnosti optičnih metod ter izvedemo kvantitativno analizo zajetih podatkov. S tem pridobimo informacijo o prostorski porazdelitvi optičnih lastnosti in mikroskopski strukturi sipajoče snovi. Izluščene informacije lahko v primeru bioloških tkiv koristno uporabimo za zgodnje odkrivanje in spremljanje bolezenskih sprememb. Podrobno informacijo o mikroskopski sestavi in morfologiji lahko izkoristimo za spremljanje onesnaženosti zraka z aerosoli in tekočin z mikroorganizmi in drugimi delci ter za opazovanje in vrednotenje kompleksnih pojavov v mikrofluidiki. Optične lastnosti pa lahko uporabimo tudi za verodostojno grafično upodabljanje kompleksnih scen.

Raziskave

Načrtujemo in razvijamo tehnike za obdelavo, analizo in razumevanje slik na podlagi sodobnih pristopov.

Izobraževanje

Izvajamo študijske predmete na vseh stopnjah študija ter mentoriramo diplomske, magistrske in doktorske naloge.

Razširjanje

Rezultate naših raziskav objavljamo v kakovostnih znanstvenih revijah in predstavljamo na uveljavljenih mednarodnih konferencah.