Naše objave

Objave za člana 'Jurij Jemec'

Izvirni znanstveni članki

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

2D sub-pixel point spread function measurement using a virtual point-like source

International Journal of Computer Vision, 121(3):391-402, 2017

JCR faktor vpliva: 11,541 (2017) -- Najboljša kategorija (angl.): 1/132 computer science, artificial intelligence -- Kvartil: 1

Izvirni znanstveni članki

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

Three-dimensional point spread function measurements of imaging spectrometers

Journal of Optics, 19(9):095002, 2017

JCR faktor vpliva: 2,323 (2017) -- Najboljša kategorija (angl.): 35/94 optics -- Kvartil: 2

Izvirni znanstveni članki

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

Deconvolution-based restoration of SWIR pushbroom imaging spectrometer images

Optics Express, 24(21):24704-24718, 2016

JCR faktor vpliva: 3,307 (2016) -- Najboljša kategorija (angl.): 16/92 optics -- Kvartil: 1

Prispevki na konferencah

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

Along-track calibration of SWIR push-broom hyperspectral imaging system

SPIE Defense + Commercial Sensing 2016: Hyperspectral Imaging Sensors: Innovative Applications and Sensor Standards, Apr 17-21, Baltimore, MD, USA (D. P. Bannon, Ed.), 9860:98600H, 2016

Doktorske disertacije

Jurij Jemec

Karakterizacija prenosne funkcije in dekonvolucija pri hiperspektralnem slikanju [slo]

PhD thesis: University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, Slovenia (M. Bürmen), 2016

Prispevki na konferencah

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

On the response function separability of hyperspectral imaging systems

SPIE Security + Defense 2015: Algorithms and Technologies for Multispectral, Hyperspectral, and Ultraspectral Imagery XXI, Apr 20-24, Baltimore, MD, USA (M. Velez-Reyes, F. A. Kruse, Eds.), 9472:94721N, 2015

Izvirni znanstveni članki

Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, Miran Bürmen

Push-broom hyperspectral image calibration and enhancement by 2D deconvolution with a variant response function estimate

Optics Express, 22(22):27655-27668, 2014

JCR faktor vpliva: 3,488 (2014) -- Najboljša kategorija (angl.): 10/87 optics -- Kvartil: 1

Izvirni znanstveni članki

Blaž Cugmas, Miran Bürmen, Jurij Jemec, Franjo Pernuš, Boštjan Likar

Towards automated detection of milk spot livers by diffuse reflectance spectroscopy

Journal of Food Engineering, 124:128-132, 2014

JCR faktor vpliva: 2,771 (2014) -- Najboljša kategorija (angl.): 19/123 food science & technology -- Kvartil: 1

Prispevki na konferencah

Jurij Jemec, Miran Bürmen, Franjo Pernuš, Boštjan Likar

Characterization and modeling of point spread function in push-broom hyperspectral imaging systems for spectral and spatial resolution enhancement

SPIE Photonics West 2014: Biophotonics (BiOS), Clinical Technologies and Systems, Design and Quality for Biomedical Technologies VI, Feb 1-6, San Francisco, CA, USA (R. Raghavachari, R. Liang, Eds.), 8936:893616, 2014

Povzetki prispevkov na konferencah

Jurij Jemec, Miran Bürmen, Boštjan Likar, Franjo Pernuš

Modeli širjenja svetlobe v optično gostih medijih in njihova uporaba pri določanju optičnih lastnosti

8. strokovna konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji - ROSUS 2013, 21. marec, Maribor, Slovenija (B. Potočnik, ur.), 58-64, 2013

Kategorija

Vrsta
Leto