Optični sistem za digitalno holografsko mikroskopijo in določanje optičnih lastnosti sipajočih medijev (DHM)

Splošni podatki

Opis
Optični sistem za digitalno holografsko mikroskopijo in določanje optičnih lastnosti sipajočih medijev
Leto nabave
2021

Optični sistem za digitalno holografsko mikroskopijo

Sistem za digitalno holografsko mikroskopijo vsebuje optično mizo z aktivnim dušenjem vibracij in modularen invertirani optični mikroskop z dodatki za izvedbo interferometrične postavitve za digitalno holografsko mikroskopijo. Optični mikroskop je v celoti motoriziran in preko dveh etaž omogoča neposredni dostop do optične poti in s tem možnost zunanjih razširitev z različnimi optičnimi sistemi. V osnovi optični mikroskop omogoča mikroskopijo svetlega polja s Köllerjevo osvetlitvijo, mikroskopijo s faznim kontrastom in diferenčno interferenčnim kontrastom, epi-fluorescenčno mikroskopijo ter polarizacijsko mikroskopijo. Pribor optičnega mikroskopa obsega širok nabor optičnih objektivov, optičnih adapterjev ter adapterjev za fiksiranje različnih vzorcev. Razširitev za izvedbo digitalne holografske mikroskopije obsega dva laserska sistema z veliko koherenčno dolžino, sistem za modulacijo valovne fronte, skenirni sistem in modularne optične gradnike za prilagoditev optične poti ter izvedbo interferometričnih sistemov na optični mizi.

Pomembnejši sestavni sklopi

 1. Optična klop: Standa HT15-24-40

  1. velikost delovne površine: 2400 x 1500 mm

  2. debelina optične mize/satovja: 400 mm

  3. delovna površina na višini: 1000 mm

  4. aktivno podnožje s pnevmatskim dušenjem vibracij

 2. Motorizirani invertirani optični mikroskop: Nikon Eclipse Ti2-E

  1. dve etaži

  2. tehnike zajema: svetlo polje, diferenčni interferenčni kontrast, fazni kontrast, polarizacijska mikroskopija, epi-fluorescenca

 3. Razširitev za digitalno holografsko mikroskopijo

  1. več proizvajalcev/dobaviteljev (Midowlark, Thorlabs, Edmund Optics, Ximea, Elveflow, ScannerMax, CNI Lasers)

  2. modulator valovne fronte

  3. skenirni sistem

  4. laserski sistemi z veliko koherenčno dolžino: 532 nm ali 632,8 nm

  5. hitra kamera: 4000 sličic na sekundo pri HD ločljivosti

  6. piezo črpalke in pretočni mikrokanali za suspenzije in tekoče vzorce

Dostop do opreme

Dostop do opreme je mogoč izključno po predhodnem dogovoru in v času, ko oprema ni zasedena z izvajanjem tekočih raziskav.

Cenik

Cena uporabe sistema je odvisna od zahtevnosti priprave vzorca ter s tem povezanimi materialnimi stroški za pripravo vzorca. Informativna cena uporabe opreme z operaterjem znaša 200 EUR/uro.

Sistem za določanje optičnih lastnosti sipajočih snovi

Sistem za določanje optičnih lastnosti sipajočih snovi zajema določanje lomnega količnika z refraktometrom in določanje sipalnih lastnosti ter absorpcijskega koeficienta s prostorsko razločeno reflektančno spektroskopijo, ki jo izvedemo z uporabo večkanalnega sistema spektrometrov. Refraktometer omogoča natančno in ponovljivo merjenje lomnega količnika pri več valovnih dolžinah. Meritve je mogoče izvesti na trdnih elastičnih kot tudi na tekočih vzorcih ter pri tem natančno kontrolirati temperaturo vzorca, ki lahko bistveno vpliva na disperzijsko krivuljo. Večkanalni sistem spektrometrov omogoča računalniško sinhronizirano in hitro zajemanje spektrov svetlobe, ki jo dovajamo z optičnimi vlakni. Občutljivost spektrometrov obsega ultravijolično, vidno in bližnje infrardeče področje spektra.

Pomembnejši sestavni sklopi

 1. Spektrometri: Avantes AVASPEC-ULS2048CL-EVO-RS-UA

  1. valovno območje: od 200 do 1000 nm

  2. zamenljive vstopne reže: 25, 50, 100 in 200 µm

  3. SMA priklopi za optična vlakna

 2. Refraktometer: Schmidt & Haensch ATR-L

  1. meritve lomnega količnika: pri 400, 490, 589, 660, 750, 850 in 950 nm

  2. merilno območje lomnega količnika: od 1,33200 do 1,70000

  3. ločljivost: 0,00001

  4. točnost: ±0,00004

  5. spreminjanje in kontroliranje temperature vzorca: od 10 do 80°C

Dostop do opreme

Dostop do opreme je mogoč izključno po predhodnem dogovoru in v času, ko oprema ni zasedena z izvajanjem tekočih raziskav.

Cenik

Cena izvedbe meritev optičnih lastnosti je odvisna od zahtevnosti vzorca ter s tem povezanimi materialnimi stroški za pripravo/umeritev merilne opreme. Informativna cena uporabe opreme z operaterjem znaša 200 EUR/uro.