Analiza medicinskih slik

Analiza medicinskih slik - AMS

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Biomedicinska tehnika, 2. letnik
Šifra
64279
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je razložiti in demonstrirati principe kvantitativne analize medicinskih slik, ki je danes nepogrešljiva pri postavljanju diagnoze, načrtovanju, simulaciji in izvedbi posega ter pri spremljanju učinkov posega oziroma napredovanja bolezni. Glavna področja so uporaba analize medicinskih slik v klinični praksi, razgradnja in kvantitativna analiza (delitev in uporaba postopkov, prilagodljivo upragovljanje, razgradnja na osnovi odvodov, razgradnja s širjenjem, združevanjem in razdruževanjem področij, razgradnja na osnovi razvrščanja, razgradnja na osnovi poravnave modelov, opisovanje slik z matematičnimi in fizikalnimi modeli, opisovanje z osnovnimi komponentami, statistični modeli pojavnosti in oblike), računalniško podprta diagnostika (izbira in izločanje značilnic, odločitvene funkcije, razvrščanje na osnovi mer razdalj in rojenja, statistično razvrščanje, mehko razvrščanje, nevronske mreže, osnove ROC analize, področja uporabe) ter slikovno vodeni posegi (slikovni in neslikovni sistemi za sledenje in navigacijo, načrtovanje in prikazovanje posegov, poravnava slik, modelov in načrtov posegov s pacientom in s slikami pacienta, vrednotenje zanesljivosti in točnosti posegov, področja uporabe slikovno vodenih posegov). Študenti se bodo naučili izločati, modelirati in analizirati informacijo, ki je vsebovana v medicinskih slikah, ter uporabiti to informacijo za boljšo diagnostiko, zdravljenje in spremljanje učinkov zdravljenja ter napredovanja bolezni.

Študijsko gradivo

1
W. Birkfellner: Applied Medical Image Processing - a Basic Course. Založba CRC Press, 2. izdaja, 2014 [ISBN:978-1-466-55557-0 ]
2
I. Bankman: Handbook of Medical Image Processing and Analysis. Založba Academic Press, 2. izdaja, 2008 [ISBN:978-0-080-55914-8 ]
3
M. Fitzpatrick, M. Sonka: Handbook of Medical Imaging, Volume 2 - Medical Image Processing and Analysis. Založba SPIE Press, ponatis, 2009 [ISBN:978-0-819-47760-6 ]
4
T. Peters, K. Cleary: Image-Guided Interventions - Technology and Applications. Založba Springer, 2008 [ISBN:978-0-387-73856-7 ]