Slikovne tehnologije

Slikovne tehnologije - ST

Splošni podatki

Program
Doktorski program Elektrotehnika (3. stopnja)
Šifra
64851
Kreditne točke
5 (ECTS)
Jezik
Slovenščina, angleščina

Opis

Cilj predmeta je spoznati načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo upravljanje, obdelavo in uporabo na različnih področjih v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini. Glavna področja so tehnike zajemanja digitalnih slik (digitalna fotografija, kamere in svetila za vidni in nevidni del spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje, ultrazvok, sodobne in prihajajoče slikovne tehnike), postopki za samodejno obnovo, kalibracijo, obdelavo, analizo, integracijo, merjenje in razumevanje slikovne vsebine (s poudarkom na robustnosti, zanesljivosti, stabilnosti in izvedljivosti v realnem času) ter načrtovanje, integracija in uporaba slikovnih tehnologij ter sistemov z računalniškim in strojnim vidom (v vsakdanjem življenju, v industriji in v biomedicini - za pridobivanje večdimenzionalnih informacij o opazovanem prostoru, objektih in subjektih).

Študijsko gradivo

1
E. R. Davies: Machine Vision - Theory, Algorithms, Practicalities. Založba Morgan Kaufmann, 3. izdaja, 2005 [ISBN:978-0-122-06093-9 ]
2
A. Hornberg: Handbook of Machine Vision. Založba Wiley-VCH, 2006 [ISBN:978-3-527-40584-8 ]
3
J. L. Prince, J. Links: Medical Imaging Signals and Systems. Založba Pearson, 2. izdaja, 2014 [ISBN:978-0-132-14518-3 ]
4
R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing. Založba Pearson, 4. izdaja, 2018 [ISBN:978-013-335-672-4 ]
5
B. Likar: Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008 [COBISS-ID:241940480 ]