Biomedicinske slikovne tehnologije

Biomedicinske slikovne tehnologije - BST

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Biomedicinska tehnika, 1. letnik
Šifra
64214
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Glavna področja so pridobivanje biomedicinskih slik (s pomočjo digitalnih fotoaparatov in kamer v vidnem in nevidnem delu spektra elektromagnetnega valovanja, mikroskopske tehnike, rentgensko slikanje in računalniška tomografija, magnetno resonančno slikanje in ultrazvok – fizikalni principi, tehnologije in geometrije zajemanja, izvedbe in lastnosti naprav, nepravilnosti in kakovost slik), obnova, rekonstrukcija in kalibracija slik (modeliranje in ocenjevanje šuma, glajenje in ostrenje, statistično in prilagodljivo filtriranje, postopki za rekonstrukcijo slik, kalibracija in obnova sivinskih vrednosti in prostorskih nehomogenosti, geometrijska kalibracija slik) ter poravnava in integracija slik (delitev in uporaba postopkov poravnav, modeliranje geometrijskih preslikav in deformacij, določevanje in prileganje kontrolnih točk, poravnava na osnovi maksimizacije podobnosti, mere podobnosti in optimizacijski postopki, analiziranje in vrednotenje postopkov poravnav, primeri integracije slik). Teoretične osnove, postopke in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa pridobijo z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah.

Študijsko gradivo

1
P. Suetens: Fundamentals of Medical Imaging. Založba Cambridge University Press, 2. izdaja, 2009 [ISBN:978-0-521-51915-1 ]
2
J. L. Prince, J. Links: Medical Imaging Signals and Systems. Založba Pearson, 2. izdaja, 2014 [ISBN:978-0-132-14518-3 ]
3
J. V. Hajnal, D. L. G. Hill (ur.): Medical Image Registration. Založba CRC Press, 2001 [ISBN:978-0-849-30064-6 ]