Robotski vid

Robotski vid - RV

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Robotika, 1. letnik
Šifra
64235
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je spoznati tehnologije, naprave in postopke za vizualno zaznavanje z modernimi slikovnimi tehnikami, obdelavo digitalnih slik, robotsko merjenje in kalibracijo, razpoznavanje objektov, navigacijo in vizualno kontrolo kakovosti. Študentje bodo s teoretičnimi osnovami in reševanjem praktičnih primerov pridobili samozavest za samostojno zasnovo, izgradnjo in kritično vrednotenje industrijskih sistemov robotskega vida in reševanje povezanih problemov. Glavna področja so vizualno zaznavanje (svetloba, človeški vid, kamere, svetila, parametri kakovosti slik, vzorčenje in kvantizacija, prikazovanje, slikovni formati in standardi), obdelava in obnova digitalnih slik (glajenje in ostrenje, statistično in morfološko filtriranje, prevzorčenje in podvzorčenje, geometrijske preslikave in poravnave), robustno iskanje 2D objektov (zaznavanje oslonilnih točk, premic, krogov, slikovnih predlog, prileganje 3D modelov na 2D slike, osnove zaznavanja objektov z nenadzorovanim in nadzorovanim strojnim učenjem), kalibracija slikovnih sistemov (popačenja realnih optičnih sistemov, natančnost in točnost, prostorska homogenost, časovna stabilnost, samodejna kalibracija), rekonstrukcija 3D oblik (pregled tehnik za zaznavanje globine iz 2D slik, zasnova sistemov in postopkov s stereo vidom, strukturirano svetlobo in fotometričnim stereom), vizualna navigacija (zasnova postopkov za sledenje objektov in analizo gibanja, določanje poze objektov ter lokalizacija in mapiranje okolja iz 2D slik) ter primeri uporabe robotskega vida (vizualna kontrola kakovosti in razvrščanje izdelkov, razpoznavanje objektov in ovir, modeliranje pojavnosti in oblik objektov in načrtovanje trajektorije gibanja). Idejno in teoretične zasnovo postopkov in primere uporabe študentje spoznajo na predavanjih, praktična znanja pa z reševanjem nalog na laboratorijskih vajah. Samozavest za samostojno reševanje problemov pridobijo z rednim tedenskim opravljanjem laboratorijskih vaj in seminarske naloge.

Študijsko gradivo

1
W. Burger, M. J. Burge: Principles of Digital Image Processing: Fundamental Techniques. Založba Springer, 2009 [ISBN:978-1-84800-190-9 ]
2
W. Burger, M. J. Burge: Principles of Digital Image Processing: Core Algorithms. Založba Springer, 2009 [ISBN:978-1-84800-194-7 ]
3
R. Klette: Concise Computer Vision: an Introduction to Theory and Algorithms. Založba Springer, 2014 [ISBN:978-1-4471-6319-0 ]
4
R. Szeliski: Computer Vision: Algorithms and Applications. Založba Springer, 2011 [ISBN:978-1-848-82934-3 ]