Seminar iz biomedicinske tehnike

Seminar iz biomedicinske tehnike - SBT

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Biomedicinska tehnika, 2. letnik
Šifra
64282
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je osvojiti osnovna znanja o fazah raziskovalnega dela: seznanitev s problemom, razumevanje problema, pregled in analiza literature, izbira in vrednotenje znanih rešitev ter izvirna rešitev problema. Poleg tega bodo študenti pridobivali tudi znanja o ustnem in pisnem poročanju.

Študijsko gradivo

1
W. Birkfellner: Applied Medical Image Processing - a Basic Course. Založba CRC Press, 2. izdaja, 2014 [ISBN:978-1-466-55557-0 ]
2
I. Bankman: Handbook of Medical Image Processing and Analysis. Založba Academic Press, 2. izdaja, 2008 [ISBN:978-0-080-55914-8 ]
3
M. Fitzpatrick, M. Sonka: Handbook of Medical Imaging, Volume 2 - Medical Image Processing and Analysis. Založba SPIE Press, ponatis, 2009 [ISBN:978-0-819-47760-6 ]
4
J. D. Bronzino, D. R. Peterson: The Biomedical Engineering Handbook. Založba CRC Press, 4. izdaja, 2015 [ISBN:978-1-439-82533-4 ]
5
J. Enderle, J. Bronzino. Introduction to Biomedical Engineering. Založba Academic Press, 3. izdaja, 2011 [ISBN:978-0-123-74979-6 ]