Slikovna informatika

Slikovna informatika - SI

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (1. stopnja)
Modul A, 3. letnik
Šifra
64135
Kreditne točke
5 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je spoznati lastnosti človeškega vida, načine pridobivanja digitalnih slikovnih podatkov ter postopke za njihovo prikazovanje, manipulacijo, zgoščevanje, obdelavo in uporabo v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini. Glavna področja so človeški vid (struktura očesa, nastanek slike, prilagajanje svetlobi, prostoru in sceni, prostorska in svetlostna ločljivost, zaznavanje barv, optične prevare, interpretacija in razumevanje slik), digitalne slike in videi (predstavitve in definicije, prostorsko in časovno vzorčenje ter kvantizacija vrednosti, vrste in načini pridobivanja slik, parametri kakovosti), prikazovanje in manipulacija slik in videov (prikazovanje sivinskih, barvnih in večdimenzionalnih slik in videov s pomočjo prerezov in projekcij, upodabljanje površine in volumna, interpolacija in decimacija, sivinske in geometrijske preslikave, aritmetične operacije), zgoščevanje slik in videov (osnove zgoščevanja, redundanca kodiranja, prostorska in časovna redundanca, nepomembna informacija, merjenje informacije in kakovosti, sistemi za zgoščevanje, formati in standardi za zgoščevanje), obdelava, obnova in analiza (filtriranje in obnavljanje kakovosti, morfološka obdelava slik, obdelava barvnih slik, osnovni postopki za razgradnjo, kvantitativno vrednotenje in razumevanje slikovne vsebine) ter uporaba slikovnih podatkov (na različnih področjih v vsakdanjem življenju, industriji in biomedicini za pridobivanje večdimenzionalnih informacij o prostoru, objektih in subjektih).

Študijsko gradivo

1
R. C. Gonzalez, R. E. Woods: Digital Image Processing. Založba Pearson, 4. izdaja, 2018 [ISBN:978-013-335-672-4 ]
2
B. Likar: Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008 [COBISS-ID:241940480 ]