Statistična procesna kontrola

Statistična procesna kontrola - SPK

Splošni podatki

Program
Visokošolski program Aplikativna elektrotehnika (1. stopnja)
Tehniška kakovost, 2. letnik
Šifra
64665
Kreditne točke
5 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Cilj predmeta je osvojiti osnovno teorijo in ustrezne postopke statistične procesne kontrole, ki omogočajo učinkovito spremljanje in zmanjševanje variabilnosti proizvodnih procesov ter s tem dvigovanje kakovosti izdelkov. Glavna področja so postopki opisne statistike in verjetnost (urejanje in prikazovanje podatkov, numerično ocenjevanje podatkov, korelacija in regresija, osnove verjetnosti, naključne spremenljivke in verjetnostne porazdelitve), statistično sklepanje (statistike in vzorčne porazdelitve, ocenjevanje parametrov porazdelitev in preizkušanje domnev o parametrih), statistična procesna kontrola (postopki in filozofija statistične procesne kontrole, osnove kontrolnih diagramov, kontrolni diagrami za spremenljivke, kontrolni diagrami za lastnosti, analiza sposobnosti procesov) ter kontrola kakovosti z računalniškim vidom (kamere, svetila in optični sistemi, osnove obdelave in analize slik, primeri uporabe sistemov z računalniškim vidom za kontrolo kakovosti izdelkov).

Študijsko gradivo

1
D. C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control. Založba Wiley, 5. izdaja, 2004 [ISBN:978-0-471-65631-9 ]