Zasnova in razvoj izdelkov

Zasnova in razvoj izdelkov - ZRI

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (1. stopnja)
Modul E, 3. letnik
Šifra
64143
Kreditne točke
5 (ECTS)
Jezik
Slovenščina

Opis

Namen predmeta je spoznati sistematičen pristop k razvoju novih izdelkov, ki obravnava področja trženja, tehnike, industrijskega oblikovanja, načrtovanja in organizacije ter jih poveže v celovit, kakovosten in inovativen razvojni proces. Praktična znanja študentje pridobijo s skupinskim projektnim delom, kjer si zamislijo, razvijejo in predstavijo nov prototipni izdelek ter utemeljijo njegove najpomembnejše konkurenčne prednosti. Teoretični postopki so prikazani na različnih praktičnih in splošno znanih primerih izdelkov, od zelo enostavnih do zelo kompleksnih, tako da študentje dobijo vpogled v možnosti uporabe. Nekatera predavanja izvajajo vabljeni predavatelji iz slovenske industrije in priložnostno tudi iz tujine. Študentje s projektnim delom v manjših skupinah pripravijo predloge za nove izdelke, jih razvijejo do prototipne stopnje, javno predstavijo in utemeljijo njihove konkurenčne prednosti.

Študijsko gradivo

1
K. T. Ulrich, S. D. Eppinger: Product Design and Development. Založba McGraw-Hill, 5. izdaja, 2011 [ISBN:978-0-073-40477-6 ]