Zajem in računalniško podprta analiza slik

Zajem in računalniško podprta analiza slik - ZRPAS

Splošni podatki

Program
Doktorski program Bioznanosti, znanstveno področje Bioinformatika (3. stopnja)
Šifra
64882
Kreditne točke
5 (ECTS)
Jezik
Slovenščina, angleščina
Povezave

Opis

Namen predmeta je spoznati področje zajemanja in računalniško podprte analize biomedicinskih slik, ki vključuje sodobne postopke za zajemanje, prikazovanje, manipulacijo, zgoščevanje, ter kvantitativno analizo biomedicinskih slik ter načrtovane in uporabo slikovnih informacijskih sistemov v biotehniških raziskavah in aplikacijah.

Študijsko gradivo

1
B. Likar: Biomedicinska slikovna informatika in diagnostika. Založba FE in FRI, 2008 [COBISS-ID:241940480 ]
2
J. C. Russ: The Image Processing Handbook. Založba CRC Press, 6. izdaja, 2011 [ISBN:978-1-439-84045-0 ]
3
J. L. Prince, J. Links: Medical Imaging Signals and Systems. Založba Pearson, 2. izdaja, 2014 [ISBN:978-0-132-14518-3 ]
4
E. Reinhard, E. A. Khan, A. O. Akyuz, G. Johnson: Color Imaging - Fundamentals and Applications. Založba CRC Press, 2008 [ISBN:978-1-568-81344-8 ]