Biomedicinska informatika [ang]

Biomedicinska informatika [ang] - BMIe

Splošni podatki

Program
Univerzitetni program Elektrotehnika (2. stopnja)
Biomedicinska tehnika, 1. letnik
Šifra
64209EX
Kreditne točke
6 (ECTS)
Jezik
Angleščina

Opis

Namen predmeta je spoznati področje biomedicinske informatike, ki se ukvarja s shranjevanjem, priklicom, zaščito, prenosom, standardizacijo in optimalno uporabo biomedicinskih podatkov in informacij. Pomen upravljanja in integracije biomedicinskih podatkov in informacij za dvigovanje kakovosti in učinkovitosti dela ter reševanje problemov in sprejemanje odločitev je predstavkljen iz kliničnega, znanstvenega, izobraževalnega, tehnološkega, družbenega in finančnega vidika. Praktična znanja študentje pridobijo pri laboratorijskih vajah, kjer se seznanijo z obstoječimi standardi ter uveljavljenimi tehnikami in metodami za zaščito, shranjevanje, prenos in priklic biomedicinskih podatkov in informacij ter izdelajo računalniške oziroma informacijsko podprte postopke za njihovo uporabo.

Študijsko gradivo

1
E. H. Shortliffe, J. J. Cimino (ur.): Biomedical Informatics - Computer Applications in Health Care and Biomedicine. Založba Springer, 5. izdaja, 2021 [doi:10.1007/978-3-030-58721-5 ]
2
I. J. Kalet: Principles of Biomedical Informatics. Založba Elsevier, 2. izdaja, 2013 [doi:10.1016/C2011-0-05521-7 ]
3
H. Chen et al. (ur.): Medical Informatics - Knowledge Management and Data Mining in Biomedicine. Založba Springer, 2005 [doi:10.1007/b135955 ]